Přejít k obsahu

      Rámcový program dne otevřených dveří


Prohlídky všech technických fakult probíhají
od 9:00 do 16:00


Společné úvodní přednášky

V 9:30 a 11:00 se konají na všech třech fakultách - FAV, FEL i FST.
Fakulta aplikovaných věd


Fakulta aplikovaných věd si pro Vás připravila možnost nahlédnutí do unikátních laboratoří, výukových prostor a moderních přednáškových sálů. Těší se na Vás pedagogové, vědci, vedení fakulty a studenti. Pro Vaše dotazy Vám budou po celou dobu k dispozici.

Co u nás mimo jiné uvidíte?

 • Jak vznikla mluvící hlava a kdo se skrývá za J. A. Komenským?
 • Virtuální servírku Karel – dialog s počítačem v praxi.
 • Automatické titulkování pořadů v televizi.
 • Biomechaniku – ukázky počítačových simulací.
 • Moderní materiály, závodní kombinézu s kompozitními chrániči.
 • BASIL – ovládání domácnosti pomocí myšlenek, asistenční systém pro handicapované.
 • Smart Train – vlak ovládaný mozkovými vlnami.
 • Plazmový reaktor pro přípravu unikátních materiálů.
 • Skenovací elektronovou mikroskopii.
 • Virtuální 3D modely vybraných barokních památek.

A mnoho dalšího!

Program například doplní:

 • 11:00; 13:00 -> Prohlídka observační terasy na střeše budovy FAV
 • 12:30 -> Přednáška – Drony na ZČU
 • 9:00-16:00 -> Expozice partnerských firem

Fakulta elektrotechnická


To nejzajímavější z elektrotechniky, elektroniky a elektroenergetiky na vás čeká hned ve vestibulu FEL, kde také získáte informace o studiu i možnost seznámit se s prezentací partnerských firem. Prohlédnete si inteligentní tkaniny, tištěnou elektroniku, hasičský oblek, ukázky aplikací elektroniky, robotické systémy a zároveň vám bude zpřístupněno zázemí laboratoří FEL. Navíc bude dvakrát během dne možnost živě sledovat přelet českého satelitu VZLUSAT-1 (přesněji v 9:10 a 10:50). 

Co u nás mimo jiné uvidíte?

 • Halová laboratoř RICE - unikátní halová laboratoř a zkušebna vysokonapěťové výkonové elektroniky a dopravní techniky pro testování zařízení do výkonu 4 MW
 • Elektrochemie a alternativní zdroje  energie - solární a vodíkový PEM článek
 • Akustické laboratoře - bezodrazová a dozvuková komora 
 • Aerosol Jet Printing - plošný tisk součástek
 • Dielektrika, ukázky výbojů, diagnostika a výzkum materiálů
 • Laboratoře vysokého napětí - blesky, výboje a ochrana proti nim
 • Obnovitelné zdroje energie - ekologický minipark obnovitelných zdrojů energie (střecha budovy FEL)

Kompletní program FEL: [PDF]  [ONLINE]
Fakulta strojní


Přijďte se přesvědčit, že strojaři nejsou jen konstruktéři, a zažijte, co všechno jejich práce obnáší. Jednotlivé ukázky vám přiblíží přímo průmysloví partneři z nejrůznějších odvětví. V průběhu dne se také dozvíte možnosti studia na FST a budou vám představeny projekty, do kterých se budete moci během studia zapojit.

Co u nás mimo jiné uvidíte?

 • Team Formula Student
 • prohlídky laboratoří a výzkumného centra s nejmodernějším vybavením
 • automatickou třídící linku, kterou mají  nejmodernější firmy
 • špičková obráběcí centra, která fakulta ukrytá ve svých laboratořích
 • virtuální hospodu
 • jedno z nejmodernějších svařovacích zařízení
 • elektromobilitu - tam nespadjí jen automobily, ale u nás používáme a testujeme i koloběžky a motorky
 • jak vypadá vzduchový tunel
 • nebo špičkové vybavení na testování vibrací lopatek
 • významní průmysloví partneři fakulty Vám také představí možnosti provázání studia s praxí už během studia
Doprovodný program


Odbor celoživotního vzdělání

Navštivte nové multimediální učebny pro týmovou spolupráci s využitím technologií, ve kterých je možné pracovat ve čtyřech digitálních hnízdech. (Univerzitní 22, 6. patro)

Ústav jazykové přípravy

Seznamte se s částí univerzity, která nabízí kurzy jazyků odborně zaměřených i obecných, organizuje mezinárodní zkoušku z angličtiny TOEIC a nabízí zajímavé kulturní akce jazykových center US Point a Ruského centra. (Univerzitní 22, 3. patro)

Centrum informatizace a výpočetní techniky

 • Prohlídka datového centra ZČU a IoT Lab-u (Univerzitní 20, 5. patro)
 • Sraz ve vchodu/u recepce FST v čas začátku prohlídky
 • Prohlídky v 11:00, 13:00 a 15:00
 • Délka prohlídky cca 30-40 minut

International Office

 • Informace o možnostech studijních pobytů v zahraničí (Univerzitní 20, 1. patro)
 • Sraz ve vchodu/u recepce FST v 11:00, 13:00 a 15:00
 • Délka prohlídky cca 30-40 minut

oslavy-sponzor-banner

Patička